Ono što ovom rešenju daje karekter je peta fasada

Praktično, "caka" je samo u tome

Kako je firma za koju sam radila bila i investitor radova

Ovaj projekat urađen je više kao biznis plan

Ovaj projekat za mene lično je imao značaj prekretnice

Često sam se u projektima enterijera susretala